Zpět na stránku produktu
INFORMACE O PRUDUKTU RECENZE & DOTAZY Zpět Contact Us

S-LAB VITANE CLASSIC

REF. 354818

Vysoce výkonnostní obuv pro ženy, která je vybavena lehkým karbonovým chassis, možností pøizpùsobení paty a perfektní flexí.

-
Zvolte velikost

•  Informace o produktu  •

  • Určeno komu:
  • Úèinný odraz
  • Dámský tvar & styl
  • Držení paty
  • Fact sheet
  • Váha 680
Technologies
Rychlošnìrování Quicklace
Rychlošnìrování Quicklace
-

Dobøe známý Salomon rychlošnìrovací systém, který zajišuje precizní upevnìní nohy v botì bìhem jednoho zatáhnutí za tkanièku.

SNS® PILOT®
SNS® PILOT®
-

Výkonnostní standard pro skatové i klasické závodní lyžování. 2 osy pøináší vìtší kontrolu a pøenos energie.

Karbonový classic plát
Karbonový classic plát
-

Extra lehký plát poskytující vynikající pøenos síly, který dovoluje pøirozený pohyb pøední èásti chodidla zatímco si zachovává mimoøádnou torzní odolnost pro více stability.

Pøedtvarovaná patní èást
Pøedtvarovaná patní èást
-

Stabilní držení paty, pøesný pøenos sil a Pebax ochrana paty.

Sensifit konstrukce s pøekrytím
Sensifit konstrukce s pøekrytím
-

Pokroèilá technologie stahování nabízející precizní usazení nohy v botì a tím i lepší kontrolu. Støednì mìkká ramena spojená s chassis, obepínají celé chodilo a zvyšují tak pøenos energií.

Závodní vložka
Závodní vložka
-

Pohodlí, podpora & pøenos sil.

Šnìrování pøekryté diagonálním zipem
Šnìrování pøekryté diagonálním zipem
-

Specifická a uživatelsky pøívìtivá Salomon ochrana proti snìhu & vodì.

Flexe pro klasický styl
Flexe pro klasický styl
-

Stabilita, kontrola & pøenos síly. Flexe pøední èásti chodidla pro klasický styl & tuhá zadní èást pro perfektní pomìr torzního ohybu a pevnosti.

Karbonové 3D classic chassis
Karbonové 3D classic chassis
-

Chassis vyrobené z plátù karbonových vláken poskytuje nízkou hmotnost, vynikající pøenos síly, podporu a kontrolu s mimoøádnou torzní odolností pro více stability. Speciálnì upraveno pro klasické lyžování.

Technologie Custom Fit
Technologie Custom Fit
-

Kombinace tepelnì formovatelné pìny a Lycra materiálù zaruèující pohodlné usazení jakéhokoliv tvaru chodidla.

Vnitøní ponožka
Vnitøní ponožka
-

Vyrobena z tenkého materiálu, který se snadno nazouvá a poskytuje pøesnìjší usazení nohy v botì.

Salomon závodní kopyto pro ženy
Salomon závodní kopyto pro ženy
-

Výkonnostní tvar kopyta pro maximální držení nohy a pøesnost, specificky adaptovaný dámské anatomii s užší patou a nártem.

Salomon závodní tvar pro ženy
Salomon závodní tvar pro ženy
-

Výkonnostní tvar kopyta zajišující maximální držení nohy a pøesnost, specificky adaptovaný dámskému tvaru nohy s užší patou a nártem.

RS17 + pilíøovitá ramena
RS17 + pilíøovitá ramena
-

RS17 je technologie, kdy je hrazda posunuta o 17 mm za špièku boty, za úèelem zlepšení pøenosu sil, odrazu a kontroly. Pilíøovitá ramena zpevòují podešev a také pøinášejí lepší pøenos sil.

Nastavitelný patní pásek se spoilerem
Nastavitelný patní pásek se spoilerem
-

Pevnìjší držení v patní èásti je zajištìno díky nastavitelnému patnímu pásku a integrovanému spoileru, který pøenáší tlak rovnomìrnì do celé paty. Inovativní øešení pro dokonalou fixaci nohy zejména pøi výkonnostním lyžování.

SNS PROPULSE RC
SNS® PILOT®3 Racing classic podešev
SNS® PILOT®3 Racing classic podešev
-

Naše nejlepší podešev s technologií RS 17, kdy je hrazdièka posunuto o 17 mm více pod botu, což napomáhá zlepšení pøenosu sil, pøirozeného odrazu a okamžité kontroly nad lyží. Pilíøovitá ramena podešev zpevòují a umožòují rozložení energie do celé délky vázání.

upozornění na dostupnost

Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu

 
upozornění na dostupnost

Votre demande a été enregistrée

tento produkt byl přidán do košíku

S-LAB VITANE CLASSIC

SIZE :

error

Tento produkt nebyl přidán do košíku..

error

Požadované množství "[zboží]" není dostupné.