Zpět na stránku produktu
INFORMACE O PRUDUKTU RECENZE & DOTAZY Zpět Contact Us

S-LAB SENSE HYDRO SET

REF. 329165

Rukavice Hydro Sense je nejlehèím øešením zpùsobu hydratace, který Salomon nabízí. Jedná se o jedineènou konstrukci, která spolehlivì obepíná dlaò a je vyrobena z velice pøíjemných a dobøe prodyšných tkanin. Nabízí kompatibilitu s lahvemi o objemu 150 až 500 ml a zajišuje, že nebude docházet k náhodnému vylévání tekutiny. Prodává se v páru vèetnì 1 lahvièky o objemu 250 ml.

-
Zvolte velikost

•  Informace o produktu  •

  • Fact sheet
  • Váha 70
  • Pack weight (lb oz) 1 oz
  • Pack weight (g) 30
Technologies
S-LAB
S-LAB
-

V závislosti na potøebách našich atletù byly v Salomon laboratoøích vyvinuty speciální produkty, které jsou zamìøeny na urèité vlastnosti a jsou naprosto odlišné od zbylé kolekce.

Elastická power mesh síovina
Elastická power mesh síovina
-

Velmi elastická a prodyšná tkanina, která se pøizpùsobuje tìlu.

3D meshová síovina
3D meshová síovina
-

Velice jemná trojrozmìrná síovina zajišující lepší odvìtrávání a polstrování.

Reflexní znaèení
Reflexní znaèení
-

Zajišuje zvýšenou viditelnost a bezpeènost

Bez PVC, Phthalate Bisfenolu-A
Bez PVC, Phthalate Bisfenolu-A
-

Schváleno úøadem pro kontrolu potravin a léèiv

Kapsa na lahvièkou s vodou
Kapsa na lahvièkou s vodou
-

Elastický pásek se silikonovým potahem na vnitøní stranì, který bezpeènì pojme lahvièku na gelové nápoje èi vodu.

Vèetnì lahvièky na gelové nápoje 1*(237 ml / 8 oz)
Vèetnì lahvièky na gelové nápoje 1*(237 ml / 8 oz)
-

Dodáváno s jednou lahvièkou o objemu 237 ml / 8 oz.

Sensifit
Sensifit
-

Inovovaná konstrukce, využívající speciální tkaniny, které se perfektnì pøizpùsobují tìlu, nabízí jedineènou stabilitu, pohodlí a prodyšnost. Patentováno!

Inovovaný ventilek
Inovovaný ventilek
-

Inovovaný ventilek, který umožòuje rychlou a snadnou hydrataci. Zajišuje lepší prùtok tekutiny, pøíjemnìjší pocit v ústech a zabraòuje samovolnému vytékání tekutiny.

Èesaná pletenina
upozornění na dostupnost

Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu

 
upozornění na dostupnost

Votre demande a été enregistrée

tento produkt byl přidán do košíku

S-LAB SENSE HYDRO SET

SIZE :

error

Tento produkt nebyl přidán do košíku..

error

Požadované množství "[zboží]" není dostupné.