Zpět na stránku produktu
INFORMACE O PRUDUKTU RECENZE & DOTAZY Zpět Contact Us

S-LAB ADVANCED SKIN 3 BELT SET

REF. 359816

Extrémnì lehký bederní pás vhodný pro dlouhé a intenzivní závody, navržený ve spolupráci s našimi atlety. Spolehlivì se pøizpùsobí vašemu tìlu, èímž dochází k eliminaci jeho samovolného pohybování nebo pøetáèení, a je dostateènì velký, aby zajistil náhradní vrstvu obleèení, energetické tyèinky a dokonce i extra hydrataci.

-
Zvolte velikost

•  Informace o produktu  •

  • Fact sheet
  • Váha 200
  • Pack weight (lb oz) 4.2
  • Pack weight (g) 130
Technologies
S-LAB
S-LAB
-

V závislosti na potøebách našich atletù byly v Salomon laboratoøích vyvinuty speciální produkty, které jsou zamìøeny na urèité vlastnosti a jsou naprosto odlišné od zbylé kolekce.

Sensifit (pás)
Sensifit (pás)
-

Inovovaná konstrukce, využívající speciální tkaniny, které se perfektnì pøizpùsobují tìlu, nabízí jedineènou stabilitu, pohodlí a prodyšnost.

Pohodlná úprava batohu
Pohodlná úprava batohu
-

Žádné pøezky ani popruhy. Speciální úprava celého batohu zabraòuje odøeninám a zvyšuje pohodlí pøi nošení batohu.

Elastická power mesh síovina
Elastická power mesh síovina
-

Velmi elastická a prodyšná tkanina, která se pøizpùsobuje tìlu.

3D meshová síovina
3D meshová síovina
-

Velice jemná trojrozmìrná síovina zajišující lepší odvìtrávání a polstrování.

Reflexní znaèení
Reflexní znaèení
-

Zajišuje zvýšenou viditelnost a bezpeènost

Bez PVC, Phthalate Bisfenolu-A
Bez PVC, Phthalate Bisfenolu-A
-

Schváleno úøadem pro kontrolu potravin a léèiv

1 kapsa v zadní èásti pro uskladnìní vybavení nebo textilu
1 kapsa v zadní èásti pro uskladnìní vybavení nebo textilu
-

Kapsa vyrobená ze streèových materiálù, která bezpeènì pojme složenou bundy èi kalhoty, èepici a stejnì tak i další vybavení.

1 pøední èást s nìkolika kapsami pro zajištìní dostateèné hydratace
1 pøední èást s nìkolika kapsami pro zajištìní dostateèné hydratace
-

Streèové tkaniny bezpeènì pojmou lahvièky s vodou nebo energetické tyèinky.

Extra prostor pro uložení vybavení
Extra prostor pro uložení vybavení
-

Dva elastické popruhy se silikonovou úpravou z vnitøní strany bezpeènì zajistí veškeré vaše potøebné vybavení.

Zajištìní lahve
Zajištìní lahve
-

Elastický opasek sloužící k zajištìní lahvièky s gelovými nápoji èi vodou.

Twink skin pás
Twink skin pás
-

Dva nastavitelné pásy mají na svìdomí, že pøední i zadní èást batohu zùstávají perfektnì vycentrované a nedochází tak k jejich pøetáèení. Streèové tkaniny a konstrukce sensifit zvyšují stabilitu batohu.

MOTION FIT TRAIL
MOTION FIT TRAIL
-

Nový design konstrukce, který klade dùraz na maximální svobodu pøi pohybu, s ohledem na naše zákazníky a sportovní znalosti.

Vèetnì 1 lahve na gelové nápoje 1*(500 ml / 18 oz)
Inovovaný ventilek
Inovovaný ventilek
-

Inovovaný ventilek, který umožòuje rychlou a snadnou hydrataci. Zajišuje lepší prùtok tekutiny, pøíjemnìjší pocit v ústech a zabraòuje samovolnému vytékání tekutiny.

Hladká meshová síovina
4-rozmìrná streèová síoviny
upozornění na dostupnost

Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu

 
upozornění na dostupnost

Votre demande a été enregistrée

tento produkt byl přidán do košíku

S-LAB ADVANCED SKIN 3 BELT SET

SIZE :

error

Tento produkt nebyl přidán do košíku..

error

Požadované množství "[zboží]" není dostupné.