Zpět na stránku produktu
INFORMACE O PRUDUKTU RECENZE & DOTAZY Zpět Contact Us

S-LAB ADVANCED SKIN 1 BELT SET

REF. 329225

Bederní pás navržený ve spolupráci s atlety vìnujícími se intenzivním trail-runningovým závodùm. Je extrémnì lehký, velice dobøe obepne vaše tìlo, takže nedochází k jeho samovolnému pøetáèení zatímco bìžíte, a nabízí pøihrádky v pøední a zadní èásti.

-
Zvolte velikost

•  Informace o produktu  •

  • Fact sheet
  • Váha 170
  • Pack weight (lb oz) 5oz
  • Pack weight (g) 130
Technologies
S-LAB
S-LAB
-

V závislosti na potøebách našich atletù byly v Salomon laboratoøích vyvinuty speciální produkty, které jsou zamìøeny na urèité vlastnosti a jsou naprosto odlišné od zbylé kolekce.

Sensifit (pás)
Sensifit (pás)
-

Inovovaná konstrukce, využívající speciální tkaniny, které se perfektnì pøizpùsobují tìlu, nabízí jedineènou stabilitu, pohodlí a prodyšnost.

Pohodlná úprava batohu
Pohodlná úprava batohu
-

Žádné pøezky ani popruhy. Speciální úprava celého batohu zabraòuje odøeninám a zvyšuje pohodlí pøi nošení batohu.

Elastická power mesh síovina
Elastická power mesh síovina
-

Velmi elastická a prodyšná tkanina, která se pøizpùsobuje tìlu.

3D meshová síovina
3D meshová síovina
-

Velice jemná trojrozmìrná síovina zajišující lepší odvìtrávání a polstrování.

Reflexní znaèení
Reflexní znaèení
-

Zajišuje zvýšenou viditelnost a bezpeènost

Bez PVC, Phthalate Bisfenolu-A
Bez PVC, Phthalate Bisfenolu-A
-

Schváleno úøadem pro kontrolu potravin a léèiv

1 kapsa v zadní èásti pro uskladnìní vybavení nebo textilu
1 kapsa v zadní èásti pro uskladnìní vybavení nebo textilu
-

Kapsa vyrobená ze streèových materiálù, která bezpeènì pojme složenou bundy èi kalhoty, èepici a stejnì tak i další vybavení.

1 pøední èást s nìkolika kapsami pro zajištìní dostateèné hydratace
1 pøední èást s nìkolika kapsami pro zajištìní dostateèné hydratace
-

Streèové tkaniny bezpeènì pojmou lahvièky s vodou nebo energetické tyèinky.

Vèetnì lahvièky na gelové nápoje 1*(237 ml / 8 oz)
Vèetnì lahvièky na gelové nápoje 1*(237 ml / 8 oz)
-

Dodáváno s jednou lahvièkou o objemu 237 ml / 8 oz.

Twink skin pás
Twink skin pás
-

Dva nastavitelné pásy mají na svìdomí, že pøední i zadní èást batohu zùstávají perfektnì vycentrované a nedochází tak k jejich pøetáèení. Streèové tkaniny a konstrukce sensifit zvyšují stabilitu batohu.

MOTION FIT TRAIL
MOTION FIT TRAIL
-

Nový design konstrukce, který klade dùraz na maximální svobodu pøi pohybu, s ohledem na naše zákazníky a sportovní znalosti.

Inovovaný ventilek
Inovovaný ventilek
-

Inovovaný ventilek, který umožòuje rychlou a snadnou hydrataci. Zajišuje lepší prùtok tekutiny, pøíjemnìjší pocit v ústech a zabraòuje samovolnému vytékání tekutiny.

Hladká meshová síovina
4-rozmìrná streèová síoviny

•  Podobné produkty  •

Vyberte velikost
S-LAB ADVANCED SKIN 1 BELT SET

Doprava zdarma
en 24h/72h
refreshing
Produkt není dostupný
SOFT FLASK 150ml/5oz

Doprava zdarma
en 24h/72h
refreshing
Produkt není dostupný
S-LAB ADVANCED SKIN S BELT SET

Doprava zdarma
en 24h/72h
refreshing
Produkt není dostupný
SOFT FLASK 150ml/5oz

Doprava zdarma
en 24h/72h
refreshing
Produkt není dostupný
S-LAB ADVANCED SKIN 1 BELT SET

Doprava zdarma
en 24h/72h
refreshing
Produkt není dostupný
SOFT FLASK 150ml/5oz

Doprava zdarma
en 24h/72h
refreshing
Produkt není dostupný
upozornění na dostupnost

Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu

 
upozornění na dostupnost

Votre demande a été enregistrée

tento produkt byl přidán do košíku

S-LAB ADVANCED SKIN 1 BELT SET

SIZE :

error

Tento produkt nebyl přidán do košíku..

error

Požadované množství "[zboží]" není dostupné.