Zpět na stránku produktu
INFORMACE O PRUDUKTU RECENZE & DOTAZY Zpět Contact Us

S-LAB ADV SKIN HYDRO 5 SET

REF. 351875

Nový batoh z øady S-Lab Advanced, který poskytuje maximální stabilitu, nabízí dvì lahvièky na gelové nápoje v pøední èásti, a je lehèí a pohodlnìjší než kdy døíve. Bezpeènì pojme všechny vaše nezbytnosti bìhem kratších vytrvalostních závodù.

-
Zvolte velikost

•  Informace o produktu  •

  • Fact sheet
  • Váha 500
  • Pack weight (lb oz) 8.82oz
  • Dimensions 43 x 21 x 20
  • Pack volume (l) 5
  • Pack weight (g) 250
Technologies
P횝alka
P횝alka
-

Všechny trail-runningové batohy jsou vybaveny p횝alkou, kterou lze snadno použít i pøesto, že je pøipevnìna na jednom místì.

S-LAB
S-LAB
-

Salomon Laboratories develop special products to meet the needs of elite athletes. These products are focused on specific features and are different from the rest of the collection.

Bez PVC
Bez PVC
-

Vaky na vodu jsou vyrábìny bez použití PVC, tudíž bìhem recyklace nevypouští žádné toxické látky.

4D držák hùlek
4D držák hùlek
-

Snadný a rychlý pøístup k hùlkám zatímco bìžíte. Mùže být využit i k upevnìní helmy. Navržen tak, aby bylo možné jeho využití ve 4 snadných krocích: 1 - vyjmìte vrchní popruh a vložte hùlku dovnitø. 2 - otáèejte hùlkou. 3 - umístìte spodní èást hùlky do popruhu. 4 - zapnìte horní popruh k upevnìní hùlky.

Twin link systém
Twin link systém
-

Lehký a snadný systém nastavení eliminující tlak v oblasti hrudní kosti a zvyšující pohodlí pøi dýchání.

Pohodlná úprava batohu
Pohodlná úprava batohu
-

Žádné pøezky ani popruhy. Speciální úprava celého batohu zabraòuje odøeninám a zvyšuje pohodlí pøi nošení batohu.

Fast wicking fabrics
Fast wicking fabrics
-

Improving quick drying and moisture management, these light fabrics deliver the best performance comfort and avoid odor.

Elastická power mesh síovina
Elastická power mesh síovina
-

Velmi elastická a prodyšná tkanina, která se pøizpùsobuje tìlu.

Vèetnì bezpeènostní pøikrývky
Vèetnì bezpeènostní pøikrývky
-

Dodává se spoleènì s batohem, jako jeden z klíèových prvkù pro vaši bezpeènost. Zvyšuje tlak na vak s vodou a zlepšuje tak její prùtok.

Apparel sizing
Apparel sizing
-

Advanced skin bag size corresponds to tee shirt sizing.

Reflexní znaèení
Reflexní znaèení
-

Zajišuje zvýšenou viditelnost a bezpeènost

Sensifit (batoh)
Sensifit (batoh)
-

Inovovaná konstrukce využívající flexibilní tkaniny, které se pøizpùsobují tìlu a poskytují tak více stability a zároveò zùstávají pohodlné a prodyšné. Patentováno!

Bite valve
Bite valve
-

High flow bite activated valve.

PVC, Phthalate, Bisphenol-A free
PVC, Phthalate, Bisphenol-A free
-

FDA approved polyurethane.

MOTION FIT TRAIL
MOTION FIT TRAIL
-

A new suspension design that allows the pack to move with your body, so you can carry weight more comfortably and with more agility for highly active sports.

Soft flasks included *1 (500ml / 17oz)
Soft flasks included *1 (500ml / 17oz)
-

New hydration solution with front access.

4D pøední kapsa na lahev s vodou
4D pøední kapsa na lahev s vodou
-

Kapsa sloužící k uložení lahví s vodou v pøední èásti batohu a umožòující tak snadnou a rychlou hydrataci.

Zateplení
upozornění na dostupnost

Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu

 
upozornění na dostupnost

Votre demande a été enregistrée

tento produkt byl přidán do košíku

S-LAB ADV SKIN HYDRO 5 SET

SIZE :

error

Tento produkt nebyl přidán do košíku..

error

Požadované množství "[zboží]" není dostupné.