Zpět na stránku produktu
INFORMACE O PRUDUKTU Velikostní tabulka RECENZE & DOTAZY Zpět Contact Us

Q-LAB

REF. 367123

Základní vlastnosti našich závodních lyží z øady Lab byly optimalizovány pro freeride a aplikovány na univerzální platformu s Utility Rockerem. Jedná se o nového favorita našeho Salomon freeride teamu.

-
Zvolte velikost

•  Informace o produktu  •

 • Určeno komu:
 • Hladká jízda
 • Preciznost
 • Citlivý
 • Fact sheet
 • Váha 4000
 • Tip (mm) 135
 • Waist (mm) 103
 • Tail (mm) 124
 • Radius (M) 20.5
 • Boot Midsole 797
 • Rocker Shape 460
 • Tip (mm) 138
 • Waist (mm) 104
 • Tail (mm) 127
 • Radius (M) 20.5
 • Boot Midsole 828
 • Rocker Shape 480
 • Tip (mm) 145
 • Waist (mm) 109
 • Tail (mm) 134
 • Radius (M) 20.5
 • Boot Midsole 856
 • Rocker Shape 500
Technologies
Široké hrany
Široké hrany
-

Silnìjší hrany zvyšují odolnost a zlepšují tlumení nárazù.

Plnì zpevnìné hrany
Plnì zpevnìné hrany
-

Využití vyztužovacích vláken pøímo na hranách poskytuje více pevnosti pro vìtší odolnost a zábìr.

PULSE PAD (= pulzní vrstva)
PULSE PAD (= pulzní vrstva)
-

Elastomerová vrstva podél hran a v dùležitých oblastech lyže, absorbující nárazy, filtrující vibrace a zajišující lepší kontakt lyží se snìhem.

Sendvièové boènice
Sendvièové boènice
-

Sendvièové boènice umožòují výjimeèný kontakt lyží se snìhem, velice dobrou pøizpùsobivost jakémukoliv terénu a možnost kombinovat vhodné vrstvy materiálu pro dosažení cílené výkonnosti.

Dvojitý titaniový laminát
Dvojitý titaniový laminát
-

Dvojitá vrstva titania (0,4 mm) na každé stranì jádra zlepšuje výkon lyží na upravených tratích, pøesnost a zábìr hran.

Pozvolna stoupající patka
Pozvolna stoupající patka
-

Kratší a mìlèí zvednutí patky zvyšuje kontakt hran a stabilitu.

Odlehèená Honey Comb špièka
Odlehèená Honey Comb špièka
-

Extrémnì lehká konstrukce honeycomb/koroyd v oblasti špièky redukuje setrvaènost a zvyšuje tak ovladatelnost a hravost lyže. Odolnost lyže je zaruèena díky ABS zesíleným rámùm.

Utility Rocker
Utility Rocker
-

Hybridní verze Twin rockeru, která má vìtší komoru a ménì zvednutou patku. Zvyšuje stabilitu a kontrolu v jakýchkoliv podmínkách, a zachovává si snadnou ovladatelnost.

Carve zóna
Carve zóna
-

Tradiènì klenutý twin rocker a krojení hran zamìøené na lepší pøilnavost a pøenos energie.

Zúžená špièka Hook Free Taper
Zúžená špièka Hook Free Taper
-

Nejširší bod vykrojení se zúžuje smìrem ke špièce, což pøináší menší odpor vzduchu a tím i hladší jízdu v prašanu. Hmotnost pøi zaboèení je také redukována a lyže se tak stává více ovladatelnou.

Ochrana patky
Døevìné jádro S Core
Døevìné jádro S Core
-

Døevìné jádro vyvinuté v našich závodních laboratoøích. Je vyrobeno z laminátu, který støídá 3 mm vrstvy topolového a jasanového døeva po celé délce lyže, èímž dochází k dosažení maximální pøesnosti, stability a držení na hranách. Nový motor pro naše závodní lyže.

Leská úprava

•  Velikostní tabulka  •

Výběr velikosti lyží není snadný. Musíte vzít do úvahy svou výšku, úroveň schopností a typ jízdy. Pomocí tohoto nástroje si zvolíte správné lyže.

Vaše úroveň:

začátečník: První pohyb na lyžích nebo velmi omezené ovládání rychlosti a zatáčení.

Pokročilý: Lyžař schopný lyžaovat na jakémkoli druhu upraveného sněhu za dobrých podmínek. Dobrá kontrola rychlosti i zatáčení. Omezená kontrola při pohybu v terénu.

Expert:Lyžař schopný lyžovat na upraveném sněhu i v terénu za jakýchkoli podmínek. Vynikající kontrola rychlosti i zatáčení.

upozornění na dostupnost

Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu

 
upozornění na dostupnost

Votre demande a été enregistrée

tento produkt byl přidán do košíku

Q-LAB

SIZE :

error

Tento produkt nebyl přidán do košíku..

error

Požadované množství "[zboží]" není dostupné.