Zpět na stránku produktu
INFORMACE O PRUDUKTU Velikostní tabulka RECENZE & DOTAZY Zpět Contact Us

BBR SUNLITE

REF. 354840

BBR lyže navržené speciálnì pro ženy, poskytující více dùvìry a nové zážitky z lyžování. Lehká konstrukce, užší pata a velká špièka zabezpeèují snadnou jízdu za jakýchkoliv podmínek.

-
Zvolte velikost

•  Informace o produktu  •

 • Určeno komu:
 • Zábava
 • Intuitivní
 • Univerzálnost
 • Fact sheet
 • Váha 2600
 • Tip (mm) 130
 • Waist (mm) 79
 • Tail (mm) 95
 • Radius (M) 11.5
 • Boot Midsole 660
 • Tip (mm) 133
 • Waist (mm) 79
 • Tail (mm) 98
 • Radius (M) 11.5
 • Boot Midsole 710
 • Tip (mm) 135
 • Waist (mm) 79
 • Tail (mm) 101
 • Radius (M) 11.5
 • Boot Midsole 770
Technologies
Zvednuté špièky i patky
Zvednuté špièky i patky
-

Zvyšují kontakt lyží se snìhem a stabilitu pøi vysokých rychlostech.

Velký PULSEPAD
Velký PULSEPAD
-

Antivibraèní vrstva vložená do pøední èásti lyže, napomáhající filtrování vibrací, lepší absorbci nerovností terénu a hladkému kontaktu lyží se snìhem.

Bambusová vrstva
Bambusová vrstva
-

Lehká a silná bambusová vrstva poskytující lepší pøenos sil z hrany na hranu.

All Terrain Rocker
All Terrain Rocker
-

Jednoduchý rocker v oblasti špièky se støední délkou a nízkou výškou, umožòující maximální absorbci nerovností terénu a snadnìjší zatáèení bez toho, aniž by docházelo k omezení stability. Salomon patentovaný design.

V-Shape
V-Shape
-

Nová generace krojení hran s velmi širokým tvarem špièky inspirovaným v surfingu. Díky V-shapu bude jízda prašanem velmi snadná a navíc se dobøe adaptujete i ostatním terénùm. V kombinaci s malým radiusem a úzkou patou umožòuje snadnìjší a rychlejší toèivost.

Dámské uzpùsobení (montáž vázání (+ 8 mm))
Dámské uzpùsobení (montáž vázání (+ 8 mm))
-

Montážní poloha vázání speciálnì pøizpùsobená dámské anatomii tìla poskytuje podporu zaèáteènicím a dodává preciznost již zkušeným lyžaøkám.

Semi-sendvièová konstrukce
Semi-sendvièová konstrukce
-

Monocoque v oblasti špièky a paty redukuje celkovou hmotnost lyže a usnadòuje její toèivost. V kombinaci se sendvièovou konstrukcí pod botou napomáhá progresivnímu držení hran a lepšímu kontaktu lyží se snìhem.

Širší a delší špièka
Širší a delší špièka
-

Speciální tvar špièky lyže napomáhající její toèivosti, snadnìjší jízdì v hlubším snìhu a lepšímu pøizpùsobení nerovnostem terénu za jakýchkoliv snìhových podmínek.

Progresivní pata
Progresivní pata
-

Progresivní pata umožòuje rychlejší pøenos sil, snadnìjší toèivost a více kontroly bìhem obloukù.

Speciální montážní zóna
Speciální montážní zóna
-

Lehká výkonnostní konstrukce.

Extra lehké kompozitové jádro
Extra lehké kompozitové jádro
-

Semi-kompozitové jádro pøináší o 10 % lehèí hmotnost (600 g / 1 pár), nyní s pevnìjší konstrukcí pro více pohodlí.

Dámské krojení
Leská úprava

•  Velikostní tabulka  •

Výběr velikosti lyží není snadný. Musíte vzít do úvahy svou výšku, úroveň schopností a typ jízdy. Pomocí tohoto nástroje si zvolíte správné lyže.

Vaše úroveň:

začátečník: První pohyb na lyžích nebo velmi omezené ovládání rychlosti a zatáčení.

Pokročilý: Lyžař schopný lyžaovat na jakémkoli druhu upraveného sněhu za dobrých podmínek. Dobrá kontrola rychlosti i zatáčení. Omezená kontrola při pohybu v terénu.

Expert:Lyžař schopný lyžovat na upraveném sněhu i v terénu za jakýchkoli podmínek. Vynikající kontrola rychlosti i zatáčení.

upozornění na dostupnost

Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu

 
upozornění na dostupnost

Votre demande a été enregistrée

tento produkt byl přidán do košíku

BBR SUNLITE

SIZE :

error

Tento produkt nebyl přidán do košíku..

error

Požadované množství "[zboží]" není dostupné.