Zpět na stránku produktu
INFORMACE O PRUDUKTU RECENZE & DOTAZY Zpět Contact Us

ADVANCED SKIN 12 SET

REF. 356326

Trail-runningový batoh elastického støihu, který je k dostání ve 3 možných velikostech. Obsahuje organizaèní kapsièky v hlavní èásti a je vyroben na základì Sensifit konstrukce, která se vyznaèuje streèovou síovinou, jenž se pøizpùsobí tìlu a zajistí tak bezpeèné upevnìní batohu, aniž by docházelo k nechtìnému odìru kùže èi odìvu. Dodává se s vakem na vodu a je dostateènì objemný, aby uskladnil i další vybavení, které budete potøebovat bìhem delších vytrvalostních závodù.

-
Zvolte velikost

•  Informace o produktu  •

  • Fact sheet
  • Váha 750
  • Pack weight (lb oz) 18.65 oz
  • Dimensions 43 x 22 x 18 cm
  • Pack volume (ci) 732
  • Pack volume (l) 12
  • Pack weight (g) 530
Technologies
Izolovaná trubièka
Izolovaná trubièka
-

Neoprenová izolace zajistí, že voda nezamrzne ani v tìch nejchladnìjších podmínkách.

P횝alka
P횝alka
-

Všechny trail-runningové batohy jsou vybaveny p횝alkou, kterou lze snadno použít i pøesto, že je pøipevnìna na jednom místì.

Custom systém
Custom systém
-

Pøipravte váš batoh na každý bìh a pøipnìte k nìmu potøebné doplòky díky Custom systému. - KAPSA NA ZIP, která se snadno pøipne na bederní pás. - PØEDNÍ KAPSA, která jednoduše zapadne do bederního pásu a spojí se s lehkými pøezkami ukrytými v ramenních popruzích. - ÚCHYT NA LÁHEV lze pøidat na ramenní nebo bederní pás.

4D držák hùlek
4D držák hùlek
-

Snadný a rychlý pøístup k hùlkám zatímco bìžíte. Mùže být využit i k upevnìní helmy. Navržen tak, aby bylo možné jeho využití ve 4 snadných krocích: 1 - vyjmìte vrchní popruh a vložte hùlku dovnitø. 2 - otáèejte hùlkou. 3 - umístìte spodní èást hùlky do popruhu. 4 - zapnìte horní popruh k upevnìní hùlky.

1 hlavní èást
Široké postranní otevírání s dvìma zipy
Široké postranní otevírání s dvìma zipy
-

Mìjte pøehled o tom, co máte v batohu! Díky širokému boènímu otevírání je velice snadné uložit a uspoøádat vaše vìci v tašce. Dvoucestný zip umožòuje snadný pøístup dovnitø tašky jak zespoda, tak i z vrchní strany.

Pohodlný Twin Link systém
Pohodlný Twin Link systém
-

Lehký a snadný systém nastavení eliminující tlak v oblasti hrudní kosti a zvyšující pohodlí pøi dýchání.

Pohodlná úprava batohu
Pohodlná úprava batohu
-

Žádné pøezky ani popruhy. Speciální úprava celého batohu zabraòuje odøeninám a zvyšuje pohodlí pøi nošení batohu.

Zkrácený obìh vody
Zkrácený obìh vody
-

Logický a kratší zpùsob, jak se dostat k vodì s výdejem co nejmenší námahy.

4D izolovaný vak na lahev s vodou
4D izolovaný vak na lahev s vodou
-

Odnímatelný vak vyrobený z izolaèních materiálù sloužící pro snadné a rychle naplnìní lahve.

Sensi fixaèní popruhy
Sensi fixaèní popruhy
-

Inovovaná nastavitelná konstrukce napomáhající stabilizaci batohu zatímco bìžíte. Výhoda: vytváøí permanentní tlak na vak s vodou a zlepšuje tak její prùtok.

2 náprsní kapsy
2 náprsní kapsy
-

Vyrobeny z elastického Power Mesh materiálu, který se pøizpùsobí i velikosti lahve na vodu.

Elastická power mesh síovina
Elastická power mesh síovina
-

Velmi elastická a prodyšná tkanina, která se pøizpùsobuje tìlu.

Vèetnì bezpeènostní pøikrývky
Vèetnì bezpeènostní pøikrývky
-

Dodává se spoleènì s batohem, jako jeden z klíèových prvkù pro vaši bezpeènost. Zvyšuje tlak na vak s vodou a zlepšuje tak její prùtok.

3D meshová síovina
3D meshová síovina
-

Velice jemná trojrozmìrná síovina zajišující lepší odvìtrávání a polstrování.

Velikosti obleèení
Velikosti obleèení
-

Zjistìte si velikost trièka a následnì vyberte i stejnou velikost batohu.

Reflexní znaèení
Reflexní znaèení
-

Zajišuje zvýšenou viditelnost a bezpeènost

Sensifit (batoh)
Sensifit (batoh)
-

Inovovaná konstrukce využívající flexibilní tkaniny, které se pøizpùsobují tìlu a poskytují tak více stability a zároveò zùstávají pohodlné a prodyšné. Patentováno!

Sensi komprese
Sensi komprese
-

Inovovaná nastavitelná konstrukce napomáhající stabilizovat váhu batohu na zádech zatímco bìžíte.

Bezpeènostní ventilek s on/off systémem
Bezpeènostní ventilek s on/off systémem
-

Šikovný ventilek, který nepropustí vodu, pokud ho nestisknete.

Plug-n-Play systém
Plug-n-Play systém
-

Umožòuje snadno odpojit hadièku od vaku, i když je plný.

Vak s objemem 1,5 l - neobsahuje PVC, Phthalate, Bisfenol-A free
Vak s objemem 1,5 l - neobsahuje PVC, Phthalate, Bisfenol-A free
-

Navrženo Hydrapakem a schváleno úøadem pro kontrolu potravin a léèiv.

1 bezpeènostní kapsa
1 kapsa na mobilní telefon
1 kapsa na mobilní telefon
-

Streèová kapsa, která perfektnì ochrání váš telefon.

1 odnímatelná náprsní kapsa
1 odnímatelná náprsní kapsa
-

Dodává se se dvìma odnímatelnými pøihrádkami, které lze snadno vymìnit na obèerstvovacích místech.

1 zadní kapsa na zip
MOTION FIT TRAIL
MOTION FIT TRAIL
-

Nový design konstrukce, který klade dùraz na maximální svobodu pøi pohybu, s ohledem na naše zákazníky a sportovní znalosti.

Zateplení
210D dvojitý Ripstop materiál, Waterproof 500mm
210D dvojitý Ripstop materiál, Waterproof 500mm
-

Nylonové tkaniny s ripstop vláknem a PU úpravou, které spoleènì zajišují vysokou odolnost vùèi odìru a protržení, a zároveò i odolnou vodìodolnost.

4-rozmìrná streèová síoviny
upozornění na dostupnost

Recevez un email lorsque que le produit sera de nouveau disponible

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu

 
upozornění na dostupnost

Votre demande a été enregistrée

tento produkt byl přidán do košíku

ADVANCED SKIN 12 SET

SIZE :

error

Tento produkt nebyl přidán do košíku..

error

Požadované množství "[zboží]" není dostupné.