Salomon

Assassin

Jedna daska da vlada svima

Ubijte dosadu