Warranty

JAMSTVO

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda Salomon®. Uvjereni smo da će vam Salo- monov® geslo tehničke izvrsnosti, iskustvo u razvijanju proizvoda, odgovornost prema svojim kupcima te detaljno i opsežno testiranje proizvoda zajamčiti savršeno zadovoljstvo. Salomonovi proizvodi proizvedeni su za dugo nošenje. Ako na vašem proizvodu primijeti te bilo kakve greške, za koje mislite da ne odgovaraju Salomono- vim standardima, možete realizirati pripadajuće jamstvo. Sve Salomonove cipele imaju jamstvo na sve greške u materijalu ili sastavu koje vrijedi za određeno vrijeme trajnosti navedeno u nastavku:

TRAJNOST PROIZVODA:
- 2 GODINE: planinarski i trekking proizvodi
- 1 GODINA: svi ostali Salomonovi proizvodi.
Sve greške u proizvodnji za koje vrijedi Salomonovo jamstvo popravit ćemo, a ako popravak neće biti moguć, proizvod ćemo zamijeniti. Jamstvo ne uključuje štetu nastalu zbog nepravilne njege, spremanja, nesreće, nepravilne uporabe, očekivane istrošenosti ili zbog nepravilnog održavanja. Jamstvo ne vrijedi za proizvod koji je na bilo koji način izmijenjen ili ako proizvod nije bio upotrijebljen za određene namjene. Ovo jamstvo vrijedi samo za proizvode koje prodaju ovlašteni Salomonovi zastupnici. Da biste pregledali podliježe li proizvod jamstvu u smislu popravka ili zamjene, morate najbližemu ovlaštenom zastupniku Salomonona® vratiti čist proizvod te priložiti origi- nalan račun. Po pregledu proizvoda Salomon® će odlučiti hoće li proizvod popraviti ili, ako popravak neće biti moguć, zamijeniti ga jednakim ili drugim najsličnijim proizvo- dom. Troškove slanja proizvoda poštom plaća kupac. Ovo jamstvo vam daje posebna prava, a kod vašeg zastupnika Salomona® možete provjeriti može li vam (s obzirom na državu u kojoj živite) ponuditi još kakve dodatne pogodnosti. Sportske i ostale rekrea- tivne aktivnosti uključuju rizik od fizičkog oštećenja ili smrt. Salomon preporučuje da se svatko tko sudjeluje u takvim aktivnostima temeljito informira kod profesionalnog sportskog instruktora/ili vodiča o rizicima koji su mogući prilikom pojedine aktivnosti te za njih preuzme osobnu odgovornost. 

Nos engagements

Help